شوخی شیمیایی : دعاهای خالصانه یک شیمیست

جمعه 2 دی‌ماه سال 1390

خدایا تمایل زنم به خرید لباس و طلا و ... را به به اندازه واکنش پذیری گازهای نجیب قراربده !

* * *
بارالها حقوق ماهیانه ام را به اندازه عدد آووگادرو بگردان
* * *

پروردگارا قانون پایستگی جرم را بر محتویات جیبم حکمفرما کن

* * *

الهی سرعت مصرف شدن حقوقم را از سرعت زنگ زدن فلزات کمتر کن
* * *
ای خدای بزرگ مرا درمقابل تهدیدات خانم بچه ها همچون الماس مستحکم بگردان

 

 

 

منبع: shimiabad.blogfa.com